INFORMATIE

De Huisartsenvereniging Regio Turnhout vzw (overkoepelende organisatie) werd in 1981 opgericht en omvat de 14 gemeenten van de Noorderkempen (zie website Huisartsenvereniging regio Turnhout). Eén van de kerntaken van deze kring is ervoor te zorgen dat de wachtdienst op een efficiënte manier georganiseerd wordt.

Enkele jaren geleden werd in de kring het idee geopperd om deel te nemen aan een pilootproject met de bedoeling een wachtpost op te richten in de regio. Na overleg met de leden van de kring en na de nodige studies werd het licht op groen gezet en werd er gestart met de voorbereidingen van de wachtpost. Een nieuwe vzw genaamd "Huisartsenwachtpost Regio Turnhout" werd opgericht. Deze vzw staat in voor de praktische organisatie van de huisartsenwachtpost.

BESTUUR WACHTPOST

Voorzitter:
Dr. Marc Teblick
Kerkstraat 25
2360 Oud-Turnhout

014 45 32 95
marc.teblick@telenet.be
Secretaris:
Dr. Hilde Duchene
De Nefstraat 69
2275 Gierle

014 55 33 11
hilde.duchene@skynet.be
Penningmeester:
Dr. Erwin Colyn
Koning Albertstraat 150
2381 Weelde

014 65 78 18
doc.colyn@scarlet.be
Bestuursleden:
Dr. Nelly Aerts - Dr. Corneel Boeren - Dr. Koen Devet - Dr. Pol Colpaert - Dr. Dirk Van Dyck -
Dr. Wim Van Spaendonck

MEDEWERKERS WACHTPOST

Naast de huisartsen zijn er ook personeelsleden aanwezig die de huisartsen ondersteunen in de uitvoering van hun werkzaamheden.

Coördinator:
Martine Van Deuren
Tel: 014 65 45 90
Mail: martine.vandeuren@hvrt.be

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de organisatie van de wachtpost kan u steeds met haar contact opnemen via mail of telefoon.
Receptionistes:
De receptionistes ontvangen de patiënten in de wachtpost en staan in voor de telefonische contacten. Daarnaast ondersteunen zij de huisartsen in hun administratieve taken.
Chaufeurs:
De chauffeurs zorgen ervoor dat de huisartsen veilig op de plaats van het huisbezoek arriveren. Zo hoeft de huisarts zich geen zorgen te maken over het vinden van de weg en kan hij zich volledig concentreren op zijn taak.

Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van de firma Medi-Expresse International.

 


© MEDIA MINDED - 2011